Študentski servis Na Luno

080 22 00
info@naluno.com

Dohodnina


Dohodnina za študente

Napoved za dohodnino

Napoved za odmero dohodnine vložite le, če vam davčni organ do 15. junija ni vročil informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto, čeprav ste imeli obdavčljive dohodke višje od 3.302,70 EUR.
Rok za oddajo dohodninske napovedi je 31.7.2014.
 

Vedno se upošteva datum nakazila in ne čas, ko je bilo delo opravljeno. Priporočljivo je, da napoved oddajo tudi tisti dijaki/študenti, ki pričakujejo vračilo akontacije dohodnine, hkrati pa je znesek njihovih obdavčljivih prihodkov nižji od zneska splošne olajšave v tekočem koledarskem letu. Dohodnino je potrebno plačati v primeru, ko so obdavčljivi dohodki višji od priznanih olajšav.


Posebna osebna olajšava
Posebna osebna olajšava za leto 2013 (enako velja za 2014) znaša 2.477,03 € in se prizna rezidentu, ki se izobražuje in dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje del dijakom in študentom. To v praksi pomeni, da bo tvoj dohodek neobdavčen do zaslužka v višini 2.752,26 €. Pogoj za koriščenje te olajšave je status študenta/dijaka in starost do 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa). Posebna osebna olajšava ni priznana nerezidentom. 


Splošna olajšava
Splošna olajšava za leto 2013 (enako velja za 2014) znaša 3.302,70 €. Prizna se vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.
To pomeni, da splošno olajšavo izgubiš, če te starši v svoji napovedi uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.
V primeru uveljavljanja obeh, posebne osebne olajšave in splošne olajšave se ob priznanih 10% normiranih stroškov prag neobdavčenih zaslužkov dvigne na 9.996,50 €.


Dodatna splošna olajšava
Dodatna splošna olajšava se prizna dijaku/študentu, ki uveljavlja splošno olajšavo, torej drugi rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Prizna se v višini 3.217,12 €, če njegovi skupni obdavčljivi dohodki ne presežejo 10.866,37 € oz. 1.115,94 €, če so njegovi skupni obdavčljivi dohodki višji kot 10.866,37 € vendar ne več kot 12.570,89 €.

Prijava uporabnika

E-mail naslov:

Geslo:


Ste pozabili geslo?

Nisi član študentskega servisa Luna? Postani naš član

Hitri kontakti

Tel:05/625-09-50
Fax:05/625-09-40
Gsm:031/377-283
Email:info@naluno.com

Zadnje obvestilo

OBVESTILO - PLAČILA FAKTURE

S 01.02.2015 prične veljati novi zakon ZUJF-C in z njim nekatere spremembe.

Obveznost plačila prispevkov nastane na dan izplačila zaslužka. Zato Vas prosimo, da vse fakture poravnate do 29.01.2015. V kolikor računi ne bodo poravnani do tega datuma, Vam bomo po 1.2.2015 poslali dodatni račun z višjimi prispevki, študentu pa bomo odtegnili prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.